Mennesker som strikker i iblioteket
Gratis

Lær å strikke - for deg som er hjemme på dagtid.

Lær å strikke - for deg som har tid og er hjemme på dagtid. Tips til enkel strikk. Veiledning med Petra Storholt.

Hjertelig velkommen!

Mer om Sætre bibliotek