Mennesker i sola utenfor kafeen
Gratis

Teglen kafé er en frivillig kafé med enkelt servering i første etasje i Teglen (Spikkestad kirke- og kultursenter)

Kafeen tilbyr enkel servering. Den er åpen mandager og tirsdager kl. 11-14 høsten 2021.

Mer om Røyken menighet