Røyken menighetshus
Gratis

Formiddagstreffet er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen!

Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30. Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt.

Det koster ingenting å delta.

Dagens program er:

Adventsamling. Sokneprest Ellen Martha Blaasvær og kantor Johan Wallace deltar

VELKOMMEN!

Mer om Røyken menighet