Røyken menighetshus
Gratis

Formiddagstreffet er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen!

Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30. Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt.

Det koster ingenting å delta.

Dagens program er:

Lysbildeforedrag til noen fjerne Østens perler v/ Jan Erik Ask

VELKOMMEN!

Mer om Røyken menighet