Filosof i Teglen.
Gratis

Vi diskuterer/samtaler om emner av interesse, etter en kort innledning om dagens tema. Kl 12 tar vi en liten pause med kaffe, te og kjeks, og avslutter kl 1230

Det livssynsåpne samfunn -

religions- og livssynspolitikk i et mangfoldig samfunn.

Vi får besøk av Bente Sandvig, spesialrådgiver for Human-Etisk Forbund og medlem av Bioteknologirådet.

Mer om Røyken Filosofiske kafe