Hyggelig fellesskap
Frivillighetens år 2022
Gratis

En hyggelig samling med bevertning, samtaler, allsang, gode historier og andakt. Passer for eldre over 70 år.

Første mandag i måneden er vi på Heggetun sammen med gjengen i Heggedal. De andre mandagene samles vi i kirkestuen i Østenstad kirke. Vi samles til måltid, samtale, synger allsanger  og deler tanker og historier med hverandre før vi avslutter med en kort andakt. Skysstilbud.

Målgruppe: Eldre fra 70 år. 

Velkommen!

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Østenstad kirke