Barnekor
Foto: Ressursbanken til DnK
Gratis

Velkommen til barnekor i Østenstad kirke for 1-6. trinn!

Vi starter tirsdag 10. januar. Barnekoret er et tilbud for de fra 1-6. trinn.

Barnekor 3. – 6. trinn: Start kl. 16.30

Barnekor 1.– 2. trinn: Start kl 17.15

Hvis du har lyst til å være med, kan du ta kontakt med kantor Kristin Hesselberg Meland, mob: 997 97 718, eller mail: .

Velkommen!

Mer om Østenstad kirke