Mor og barn har god kontakt
Foto: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2017/babysang/#na
Frivillighetens år 2022
Gratis

Velkommen til babysang i Østenstad kirke.

Babysang i Østenstad, mandager kl 12:00-13:30

  1. september og 3. oktober er det ikke babysang i Østenstad. Velkommen tilbake 10. oktober!

Vi samles i kirkerommet for en hyggelig sangstund, deretter blir det kaffe- og te servering. Ta med niste. 

Det er begrenset antall plasser. 

Påmelding gjøres på sms - 90730431 Ksenia, menighetspedagog 

For øvrig informasjon og oppdatering sjekk FB gruppa, babysang Østenstad kirke.

Velkommen skal dere være! 

Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle, sosiale og åndelige utvikling. På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape rom og et sted å utforske alt dette sammen. Vi synger ulike sanger og regler – både kristne og allmenne, og vi avslutter samlingen med å tenne lys for barna. Det erfarer vi at er en meningsfylt handling for både barn og foresatte – uansett alder og hvilket forhold man har til kristen tro.  

Mer om Østenstad kirke