Mor og barn har god kontakt
Foto: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2017/babysang/#na
Gratis

Velkommen til babysang i Østenstad kirke.

Babysang i Østenstad starter opp som planlagt i uke 3, mandag 17. januar kl 12:00

 Vi samles i kirkerommet for en hyggelig sangstund, deretter blir det kaffe og te- servering. Ta med niste. 

 Vi holder avstand i fht gjeldende smittevernsregler og det er begrenset antall plasser. 

 Påmelding gjøres på sms - 90730431 Ksenia, menighetspedagog 

 For øvrig informasjon og oppdatering sjekk FB gruppa, babysang Østenstad kirke.

 Velkommen skal dere være! 

Mer om Østenstad kirke