Fritznerstranda i Vollen

Samarbeider med Eva Støren fra Asker Voksenopplæring.

Jobber for integrering og aktivitet. 

Telefon:
98109552
E-post: