Nærsvill Singers

Hovedverk blir Faurés Requiem. I tillegg presenterer kor og solister et allsidig Allehelgensprogram.

Mer om Nærsvill Singers