Hender

"Hvordan snakke sammen når livet rammer og føles umulig?"

Tema for PårørendeKafé 1. juni, 18.30:

"Hvordan snakke sammen når livet rammer og føles umulig?"- i møte med sykdom (fysisk og psykisk) sorg, død og andre livskriser. Sogneprest Karoline Astrup og Kapellan Ida Kristin Hanevold i samtale.

-----------------------------------------------------------

Det å være pårørende for en man er glad i kan oppleves som svært meningsfullt, samtidig som det kan være utfordrende, både følelsesmessig og praktisk. Å ha en egen møteplass å komme til kan gi en pause, litt påfyll og glede. Kanskje kan det utvikle seg et støttende fellesskap, som kan bidra til at du som pårørende kan mestre hverdagene – over tid.

Det kan være godt å møte andre som forstår hva det vil si å være pårørende, ha noen å dele erfaringer og livshistorier med, få innspill på hvordan du som pårørende best kan ivareta deg selv for å kunne ha overskudd til den du er pårørende til, komme ut av ensomhetsfølelsen du kanskje befinner deg i, få et pusterom i hverdagen... og vite at du ikke er alene.

Noen pårørende ønsker verken sykdomsprat eller fakta-informasjon, de trenger bare å møte noen som forstår dem. Få tankene inn på nye ting. Oppleve noe interessant og hyggelig. Kaféen vil derfor også ha noen kulturelle innslag – i tillegg til noe godt til kaffen.

En NaKuHel-Vert(inne) vil ta deg imot – Velkommen!

Sted: Kafé Smia, NaKuHel Asker, Semsveien 168.

Deltagerbidrag: Kr. 50.- per gang.

Parkering: For dem som trenger det; Rett foran Kaféen, for dem som kan gå 3 minutter: Utfartsparkeringen nedenfor NaKuHel-senteret.

Meld deg på: eller telefon 66 98 75 50 (10.00-14.00) eller sms til 922 50 784

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om NaKuHel Asker