Hender

Å være pårørende er meningsfullt, men kan være slitsomt og tungt.

Det å være pårørende for en man er glad i kan oppleves som svært meningsfullt, samtidig som det kan være utfordrende, både følelsesmessig og praktisk. Å ha en egen møteplass å komme til kan gi en pause, litt påfyll og glede. Kanskje kan det utvikle seg et støttende fellesskap, som kan bidra til at du som pårørende kan mestre hverdagene – over tid.

Det kan være godt å møte andre som forstår hva det vil si å være pårørende, ha noen å dele erfaringer og livshistorier med, få innspill på hvordan du som pårørende best kan ivareta deg selv for å kunne ha overskudd til den du er pårørende til, komme ut av ensomhetsfølelsen du kanskje befinner deg i, få et pusterom i hverdagen... og vite at du ikke er alene.

Noen pårørende ønsker verken sykdomsprat eller fakta-informasjon, de trenger bare å møte noen som forstår dem. Få tankene inn på nye ting. Oppleve noe interessant og hyggelig. Kaféen vil derfor også ha noen kulturelle innslag – i tillegg til noe godt til kaffen.

En NaKuHel-Vert(inne) vil ta deg imot – Velkommen!

Tema 20. Oktober:

"Julehøytiden – et forstørrelsesglass for gode og vonde følelser...?"

Kapellan Ida Kristin Buen Hanevold fra Holmen Kirke belyser hvordan høytiden for noen er gledesfylt, mens den for andre kan være en særdeles krevende tid.

Sted: Kafé Smia, NaKuHel Asker, Semsveien 168.

Deltagerbidrag: Kr. 50.- per gang.

Parkering: For dem som trenger det; Rett foran Kaféen, for dem som kan gå 3 minutter: Utfartsparkeringen nedenfor NaKuHel-senteret.

Meld deg på: eller telefon 66 98 75 50 (10.00-14.00) eller sms til 922 50 784

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om NaKuHel Asker