PårørendeKafé
Foto: NaKuHel Asker
Gratis

Tema: Makt og avmakt som pårørende

Kjetil Ørbeck er styremedlem i Pårørendealliansen, og har selv lang erfaring som pårørende. Han deler tanker og erfaringer.

Mer om NaKuHel Asker