Pårørendekafe
Gratis

Sogneprest Karoline Astrup og kapellan Ida Hanevold kommer for å reflektere rundt temaet «Høytider - et forstørrelsesglass for gode og vonde følelser».

Spre gjerne informasjon om dette til venner og bekjente. Temaet er jo aktuelt for mange - ikke bare pårørende.

Mer om NaKuHel Asker