Introduksjonskurs
Foto: billedbank asker kommune
Gratis

• 1. mars: Depresjon og nedstemthet • 8. mars: Angst og bekymring • 15. mars: Søvnvansker • 22.mars: Selvhevdelse og grensesetting • 29. mars: vaner og uvaner

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Mer om Mestringstilbudet