To vegger med innrammede tegninger og grafikk
Foto: Lena Rød Sundnes
Gratis

Martine B. Fossum og Lena Rød Sundnes stiller ut tegninger og grafikk i kafeen på Heggedal innbyggertorg

I utstillingen utforsker vi treet og dens egenskaper. Treet blir både brukt som motiv og som materiale i de grafiske arbeidene.Vi ser på formene og mønstrene på det som vokser på treet, selve trestammen og det som har falt av treet.

Vi har ulike fremgangsmåter og uttrykk, men vi er begge interessert i skogen og materialer som bærer med seg historie. Trær interesserer oss da de både er levende og ukontrollerbare, de er et tidsvitne og er for oss både skjøre og harde på samme tid.

I utstillingen vises nøyaktige og spontane arbeider som forenes i et rom preget av et nysgjerrig og åpent blikk. Former, mellomrom og grupperinger viser våre likheter og ulikheter i begges tilnærmingsmåte

Mer om Lena Rød Sundnes og Martine B. Fossum