Steiner
Foto: AdobeStock/Cyril
Gratis

Kurs for deg som ofte opplever slitenhet/utmattelse.

For hvem?

Kurset er for deg over 18 år som ofte opplever slitenhet / utmattelse f.eks. grunnet kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta.

 Energibalanse i hverdagen er for deg som ønsker å:   

  • Bli mer bevisst på hva som tar og gir energi i hverdagen​

  • Se nye muligheter, oppdage og utvikle tro på egne ressurser​

  • Treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer​

  • Få kunnskap om fysisk aktivitet, kosthold og prøve ut ulike mestringsverktøy​

Vi jobber med temaer og mestringsverktøy på ulike måter. Du vil få mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med de andre i gruppa.​

Temaer på kurset:  

·         Hva er energibalanse for deg?​

·         Sammenhengen mellom tanker, følelser, kropp og handlinger​

·         Sammenheng mellom søvn, stress og smerte​

·         Mestringstro og oppmerksomt nærvær​

·         Motivasjon, ønsket endring og muligheter framover​

·         Fysisk aktivitet og kosthold

 

Når og hvor?

Kurset er gratis og går over seks samlinger på Borgen innbyggertorg.

Onsdager kl. 12.00 – 15.00

Datoer for neste kurs:

16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11

For påmelding og mer informasjon ta kontakt med oss i læring og mestring:    

Karin: 476 95 245

Ingvild: 911 89 048

Marlin: 469 58 073

Ellen: 482 62 497

E-post: laering.og.mestring@asker.kommune.no   (Merk: unngå å oppgi sensitiv informasjon på e-post)   

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Læring og mestring