16 lovverk med innvirkning på fremtidens tekstilbransjen.
Foto: EURATEX
Gratis

16 lovverk fra EURATEX.Disse vil ha direkte eller indirekte konsekvenser for de tekstile varer som tilbys i markedet.

Ingen forkunnskaper nødvendig.

Mer om Kirsten Opsahl