Gatekapellet er åpent for alle, hele døgnet
Gratis

Velkommen til en kort morgenandakt og lystenning i gatekapellet hver onsdag kl 8.00. Kirkens feltarbeid i samarbeid med prester og diakoner i Asker kirkene

Er du på vei til jobb, skole eller bare i Asker sentrum? Gatekapellet er alltid åpent. Lystenningen onsdagsmorgener er åpent for alle og kan være et lite pusterom og gi rom for ettertanke

Mer om Kirkens Feltarbeid Asker
Her kan du sitte i ro eller tenne et lys
ønsker du samtale med en prest, ta kontakt med Kirkens feltarbeid