Professor Terje Stordalen ved TF
Foto: UiO
Gratis

Nordre Hurum menighetsråd inviterer til «Kirken i vår tid», et forum for diskusjon, ettertanke og refleksjon med prof. Terje Stordalen. Ta med din gamle bibel!

Kirken i Vår Tid ønsker å vie en vårkveld i april til følgende tema:

-        Bibelen, en bok som favner bredt. Hva har Bibelen betydd for menneskene gjennom tidene? Bibelen er et tidsdokument. For 100 år siden eide mange familier bare en bok og det var en bibel. Her ble viktige merkehendelser nedtegnet.

-        Bibelen var og er en kilde til trøst når motgangen er hård, den gir oppmuntring og håp når det er vanskelig å navigere og den vitner om utholdenhet og styrke.

Har du en gammel bibel? Vi ønsker at alle som har en bibel med en historie, personlig eller historisk, tar denne med på Malerhjemmet. Hver bibel vil få anledning til å fortelle sin historie. På denne måten ønsker vi å vise hvordan bibelen fremdeles i dag kan endre liv.

Mer om Kirken i Hurum