Finn Skårderud
Gratis

Psykiater, professor Finn Skårderud holder foredraget "Uro i sinnet".

Professor og psykiater Finn Skårderud innleder vårens møteserie i Kirkeakademiet i Asker. I sitt omfattende forfatterskap kretser han rundt grunnleggende spørsmål som ble introdusert allerede i boken URO: det han kaller den ‘påtrengende risiko ved vår kulturs helliggjøring av individet’. Den virkelige risiko ligger ikke i vår utfordring av oss selv, mener han, men i vårt forhold til de andre, i kjærlighet og intimitet. Han mer enn antyder at forfengelighet og trang til å være lidende ofte står i veien for hengivelse og kjærlighet. Skårderud har viet mye av sitt liv til arbeid med spiseforstyrrelser og årsakene til denne lidelsen. Han legger vekt på å forstå slike lidelser ikke bare ut fra medisinske tilnærminger, men også kulturelle, humanistiske og estetiske. Hans forfatterskap omfatter da også en rekke bøker og artikler om kunstnere og deres kreative uro. Det blir samtale etter foredraget. Møtet er åpent for alle.

Mer om Kirkeakademiet i Asker