Thomas Hylland Eriksen
Gratis

Under temaet "Hva er det vi bør snakke om?" har Kirkeakademiet i Asker invitert fire aktive samfunnsdebattanter. Til dette møtet kommer sosialantropolog, professor Thomas Hylland Eriksen med foredraget "Isbjørnen i rommet: Hvorfor vekst er uforenlig med bærekraft".

I sitt foredrag «Isbjørnen i rommet: Hvorfor vekst er uforenlig med bærekraft» vil professor Thomas Hylland Eriksen snakke om samfunnets tempo. «Mange håper å kunne få i pose og sekk ved å gå inn for grønn vekst», sier han og viser til dem som mener at man både kan holde den globale kapitalismen gående og samtidig løse klima- og miljøproblemene. Han vil vise at andre løsninger er mer troverdige. Det er nødvendig, mener han, å skalere ned og senke tempoet. Men det haster, nå må det handles!

Mer om Kirkeakademiet i Asker