Undervisning for lydhøre studenter

Utdanning til integral terapeut, deltid i over ett år på Hvalstad i Asker. se mer om oss og studiet på www.nordhelle.no

Målgruppen er psykologer, helse-og sosialarbeidere men også de som har gått livets skole tas opp etter personlig intervju. oppstart siste helg i august. 8 studiesamlinger gjennom ett år. Kursansvarlige, 1 psykolog og 1 sosialpedagog har meget lang erfaring og solid kompetanse.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Integral psykologisk institutt, Hvalstad
morgenøvelser på hver studiedag
deilig vegetarisk lunsj på alle studiedagene