Mennesker på Pratbar-treff
Gratis

Kom og møt nye mennesker for en hyggelig prat. Etterpå kan du bli med på tur rundt Semsvann.

Søndager kl. 14.00 er det Pratbar-treff i Smia kafé på NaKuHel-senteret på Sem i Asker. Varighet: 1,5 time.

Etterpå kan du være med å gå Pratbar-tur rundt Semsvannet: https://www.facebook.com/events/329617355336857

INKLUDERING

Pratbar er en inkluderingsarena hvor hvem som helst kan komme og bli inkludert i samtalen.

Kom som du er, vær den du er, og gå derfra med et smil og nye impulser.

INNENFORSKAP

Treffet arrangeres av bevegelsen Innenforskap, som jobber for et samfunn med mer samhold, raushet og hjertevarme.

Her møter du åpne og inkluderende mennesker som er nysgjerrige på deg. De ønsker en hyggelig samtale og kanskje et nytt bekjentskap. Det kan gjerne være med deg. Ingen grunn til å tro noe annet!

De du kommer i prat med kan gi deg muligheter i form av vennskap, hyggelige samtaler, gode innspill, jobbmuligheter, invitasjoner til aktiviteter, etc. Bli med!

NOEN ENKLE REGLER:

  • Vi behandler hverandre med respekt

  • Vi verdsetter at andre er ulike oss selv

  • Vi setter ikke merkelapper på hverandre

  • Vi lytter for å forstå

  • Vi lar alle slippe til i samtalen

  • Ingen dominerer samtalen

  • Ingen er idioter

  • Alle har ressurser

Pratbar-treff og Pratbar-tur er GRATIS. Velg om du vil delta på en eller begge.

Pratbar-treff og Pratbar-tur arrangeres av Innenforskap i samarbeid med NaKuHel.

Lær mer:

innenforskap.no/pratbar

facebook.com/innenforskap

Muligheter oppstår når mennesker møtes.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Innenforskap