Sand Gård
Foto: Tillhører Sand Gård

Naturfilosofisk seminar: Fortrolighet med døden og livet. Et seminar om vår tids størst tabu.

Arrangørene av Hurumseminaret er en frittstående gruppe som ønsker å skape en arena hvor et fritt åndsliv kan utfolde seg. Målet med seminaret er å belyse menneskets forhold til naturen og samtiden sett i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og resultater av en spirituell tilnærming blir diskutert.

Årets seminar tar opp temaet døden, kanskje det største tabuet i vår vestlige verden. Man frykter døden og fokuserer på å unngå den istedenfor å interessere seg for den. Seminaret ønsker å åpne opp for samtaler og bli kjent med forskning vedrørende tilværelsen både før og etter døden. Hva sier vitenskapen, hvilke erfaringer om døden finnes rundt oss?

PÅMELDING: Bindende påmelding. E-post til: . Oppgi: navn, adresse, e-postadresse, telefon, hvilke dager man deltar og om man ønsker lunsj. Varm lunsj må bestilles ved påmelding. Beløp for deltakelse og servering betales til konto Hurumseminaret: 24803460902. (Alternativt vipps ved ankomst).

Deltakelse: kr 900 (Kun dag 1 kr 600, kun dag 2 kr 500). Ungdom under 28 år kr 300 pr dag. Varm lunsj: kr 140 pr dag.

Mer om Hurumseminaret