Bygdemuseet på låven
Gratis

Gratis omvisning på museet. Salg av kaffe og vafler. Salg av årbøker fra Hurum.

Ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og verdivurdert gratis av Orville Nordnes. I Kvernhusdalen like ved kan dere få se hvordan bjelkehugst ble gjort før i tiden av Ivar Jørstad.

Mer om Hurum Historielag