Tre ringpermer i grønt, blått og rødt. Illustrerer en samling med dokumenter og sakspapirer
Foto: Kjersti Smedstad
Gratis

Trenger du råd fra en jurist?

Juristvakten er et lavterskel-tilbud til eldre, der vår veileder tilbyr råd og hjelp til å tolke offentlige dokumenter, søknader, avtaler og enkle juridiske spørsmål.

Om det er mer kompliserte saker, kan veileder også bistå med å finne ut hvor man kan henvende seg videre.

Juristvakten vil være til stede på Sætre innbyggertorg annenhver mandag i høst (unntatt 23. oktober).

I samme tidsrom finner man også Seniornett i samme hus, og disse to tilbudene vil samarbeid om å bistå dem som kommer, og utfylle hverandres tilbud.

Veilederen er frivillig, tilknyttet Hurum frivilligsentral, og tilbudet er derfor gratis for alle.

Velkommen innom for en prat!

Mer om Hurum frivilligsentral