Huringen Stadion

Huringen fotball cup for barn i aldersgruppen6-12 år. 3'er, 5'er og 7'er baner.

Mer info finnes på hjemmeside til klubben på www.huringen.no.

Påmelding åpner i begynnelsen av 2022.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Huringen IF