Familiekontakt tegner med barna
Foto: Home-Start Familiekontakten Asker
Gratis

Home-Start Familiekontakten Asker starter nå nytt kurs for frivillige familiekontakter som en forberedelse til rollen som familiekontakt. Velkommen.

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen.  Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder, ukentlig 2 til 4 timer. Forberedelseskurset er over 6 kvelder, man må undertegne taushetserklæring og levere politiattest. Temaene på kurset er:

  • Familieliv og oppvekst

  • Kommunikasjon med barn og foreldre

  • Rammer og engasjement som familiekontakt

  • Å styrke foreldrene.

  • Å styrke sosiale nettverk.

 

Kontakt oss på:

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Home-Start Familiekontakten Asker