Barn i aktivitet
Gratis

Et lavterskel tilbud med ulike aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. - Fra 17:30-18:30: Barn 3-7 år Fra 18:30-19:30: Barn 8-12 år

Det kreves ingen forkunnskap eller utstyr.

Mer om Holmsbu IF