Kosthold
Foto: Stockbilder
Gratis

Dette er et kurs for deg med nyoppdaget diabetes type 2. Kurset er et samarbeid mellom Bærum sykehus og Asker og Bærum kommune.

Kurset går over to hele dager: Tirsdagene 6. og 13. juni. Fagpersoner fra Bærum sykehus og Asker og Bærum kommune bidrar med informasjon og opplæring.

Målet med kurset er å lære mer om diagnosen og behandling av diabetes type 2, og gi grunnlag for gode valg i hverdagen rundt kosthold, fysisk aktivitet og blodsukkerkontroll. Videre lære av erfaringsutveksling med andre i samme situasjon, samt forebygge utvikling av senkomplikasjoner.

Mer om Helsefremmende og forebyggende tjenester