Illustrasjon
Foto: mestring.no

Har du en hverdag som er preget av utfordringer knyttet til helse? Ønsker du mer kunnskap, treffe andre og dele erfaringer?

Da kan Mestringstreff være noe for deg. Kurset skal bidra til at du har tro på egen mestring, og kan benytte deg av ulike mestringsstrategier for å håndtere din livssituasjon.

Å leve med helseutfordringer kan medføre store forandringer i hverdagen. Mestringstreff er for deg som ønsker å:

 • oppdage og utvikle tro på egne ressurser

 • treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer

 • få kunnskap om og prøve ut ulike mestringsverktøy

Mestringstreff består av seks samlinger med ulike temaer:

 • Hva er mestring?

 • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handling

 • Kommunikasjon og samspill

 • Mestringsstrategier, mestringstro og egne ressurser

 • Motivasjon og ønsket endring

 • Muligheter fremover

Treffene går annenhver uke, over 6 ganger på dagtid og varer ca 3 timer per gang (inkludert pauser med enkel servering). Antall deltakere vil være 6-12 på hvert kurs, og påmeldte vil bli kalt inn til en forsamtale før kursstart.

Datoer for samling:

 • 2. februar

 • 16. februar

 • 2. mars

 • 16. mars

 • 30. mars

 • 13. april

Vi jobber med disse temaene på ulike måter, og du vil få mulighet til både å høre, snakke, reflektere og øve i gruppa. Du vil få en mappe der du kan samle materiell fra samlingene for senere bruk.

Hvor kan jeg melde meg på eller få mer informasjon om mestringstreff? Du kan ringe til oss i lærings- og mestringsteamet på telefon 47 69 52 45/48 18 76 59 eller send mail til:

Mer om Helsefremmende og forebyggende tjenester