Pensjonister på kafe
Foto: © pressmaster
Gratis

Invitasjon til forebyggende gruppetilbud sendes til innbyggere født i 1945 per brev. Gruppetilbudet er lukket og krever påmelding.

Kort fortalt

Asker Seniortreff er et alternativ til kommunens tilbud om hjemmebesøk for innbyggere, som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester, det året de fyller 78 år.

 Hensikten med Asker Seniortreff er å forebygge ensomhet, skape aktivitet og deltagelse samt sosialt fellesskap og gode møteplasser. Vi ønsker å bidra til refleksjon, fremme helse og livskvalitet gjennom sosial deltagelse og fysisk aktivitet. Hva er viktig for deg for å føle deg trygg, oppleve livskvalitet, beholde helsen og styrke det sosiale nettverket i årene fremover?

Asker Seniortreff består av tre samlinger á 2 timer, fordelt over tre uker, med følgende temaer: Sikkerhet i hjemmet, Ernæring og helse og Digital verden (bruk av pc, nettbrett og smarttelefon).

Hver samling avsluttes med enkle øvelser sammen med fysioterapeut.

Treffene holdes i lokaler tilknyttet innbyggertorget i ditt nærområde.

Selv om du er frisk og mestrer hverdagen godt, er dette et forebyggende tilbud som er nyttig å delta på. Gjennom et hyggelig fellesskap får du en spennende mulighet til å friske opp kunnskap, dele erfaringer med andre og styrke egen livsglede og helse.

 Asker Seniortreff er gratis og helsepersonell har taushetsplikt.

 

 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Helsefremmende og forebyggende tjenester