Eyvind Bagle
Foto: priv.
Gratis

Foredrag ved Eyvind Bagle om norsk eksport av is.

Eyvind Bagle har nylig disputert for doktorgraden i kulturstudier. Avhandlingen hans handler om eksporten av naturis fra Norge mellom 1840 og 1920, tolket som industrivirksomhet.

Etter foredraget ser vi på den lokale isproduksjonen, og hvor isdammene lå..

Mer om Heggedal og omegn historielag