Fabrikken ved Åroselva
Foto: Røyken historielag
Gratis

Fortellerverksted: “Fra Heggsjø til Åros”

Vi følger Skitthegga fra Heggesjø i Kjekstadmarka, gjennom Hallenskog til Heggedal. Der snur elveløpet og blir til Grodalselva og seinere til Åroselva. Vi ser på virksomheter, navn og rariteter langs vassdraget.

Mer om Heggedal og omegn historielag