"Bekkestua"
Gratis

Åpent på «Bekkestua», med enkel servering.

Bekkestua - et krigsminne. I Underlandsåsen lå flere hytter som ble brukt av motstandsgrupper under krigen, først av Milorg, seinere også av ”Osvald-gruppa”. To heggedøler var aktive i Osvald-gruppa, Olav Førland og Harry Sønsterød. Begge ble rekruttert fra Milorg. I november 1944 var det et skuddrama på "Bekkestua", da den ble angrepet av tyske soldater. Inne på "Bekkestua" finner du bilder og informasjon om "bekkestua", Osvald-gruppa og sabotørene. Historielaget har restaurert hytta, og holder den åpen noen søndager.

Mer om Heggedal og omegn historielag