Tekst.

En god samtale, en liten frokost. Og innimellom en gjest det kan være verdt å høre på.

Vi tar opp igjen tradisjonen fra Heggedalsbakken 6 og gjeninnfører "frokostmøtene". Ikke fredag - men torsdag. Bare fordi. Oppstart 23. september. Deretter 1. oktober (ikke torsdag men fredag...). Deretter fra 14. oktober til 9. desember. Heggedal Nærmiljøsentral er vertskap og Chris er kokk. I disse tider vil vi ha påmelding - til . Og si fra om du vil ha frokost eller ikke. Helst tirsdag. Altså før torsdag. Vel møtt en torsdag i Heggedal. På innbyggertorget selvfølgelig. Du betaler det frokosten koster. Resten er gratis.

Mer om Heggedal Nærmiljøsentral