Tekst. Eldres dag.
Gratis

En god samtale, en liten frokost. Og innimellom en gjest det kan være verdt å høre på. Og eldres dag - med kaffe og kake. Gratis! I tillegg møter du dyktige folk fra Seniornett fra klokken 12.00.

Vi tar opp igjen tradisjonen fra Heggedalsbakken 6 og gjeninnfører "frokostmøtene". Ikke fredag - men torsdag. Bare fordi. Oppstart 23. september. Deretter 1. oktober (ikke torsdag men fredag og samtidig eldres dag...). Deretter fra 14. oktober til 9. desember. Heggedal Nærmiljøsentral er vertskap og Chris er kokk. I disse tider vil vi ha påmelding - til . Og si fra om du vil ha frokost eller ikke. Helst tirsdag. Altså før torsdag. Vel møtt en torsdag i Heggedal. På innbyggertorget selvfølgelig. Du betaler det frokosten koster. Resten er gratis. Og seniornett kommer;

Mer om Heggedal Nærmiljøsentral