El14 med tømmertog
Foto: Sven Magnus Løken
Gratis

Heggedal Modelljernbane har sin årlige utstilling, hvor man kan se den store anlegget og man kan prøve å kjøre sel.

Utstilling i den store fabrikk hallen og Heggedal Modelljernbane sin lokal. Selve anlegg lokal er litt trangt, så det kan bli begrensiger hvor mange kan bli inne på samme tid. Da må man bare vente noen minutter i den store hallen.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Heggedal Modelljernbane