Diakonarbeider Heggedal menighet, Jorun Kjærstad.
Gratis

Diakonarbeider i Heggedal menighet, Jorun Kjærstad, er tilstede i kafeen på Innbyggertorget og slår av en prat om smått og stort i livet, med de som ønsker det.

Mer om Heggedal kirke