Team Heggedal på leir
Foto: Simen Udnes

Team Heggedal er Heggedal menighets ungdomsarbeid

I Heggedal kirke er vi heldige å ha en fantastisk ungdomsgruppe som heter Team Heggedal. Alle i Team Heggedal har gjennomført et minilederkurs (MILK) etter endt konfirmanttid. Vi samles fast hver tirsdag fra kl. 18:30 – 21:00. På utvalgte tirsdager fra januar hvert år er også konfirmantene med, og da er medlemmene i Team Heggedal en uvurderlig ressurs inn i det arbeidet. Som hjelpeledere i gruppesamtaler, kor, band, dans, drama, solist, foto, media og lignende. De resterende tirsdagene har vi temasamlinger og sosiale samlinger.

På sosiale samlinger finner vi som oftest på en felles aktivitet, som for eksempel «crazy banko», «kahoot» eller «boms og president». Om våren og sommeren er det også godt anlagt for uteaktiviteter som fotball, «kubb» og badminton.

Sammen med konfirmantene setter vi også hvert år opp en forestilling/musikal. Dette er både sosialt og gøy for både konfirmanter og ledere!

Team Heggedal har egenvalgt styre.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Heggedal kirke