Mennesker som drikker kaffe
Foto: Anders Sjåvik
Gratis

Ukentlig arrangement med frokost og prat i kaféen

Dette er et ukentlig arrangement, men en gang i måneden er det også eldrerådets time. Neste eldrerådets time er 03.11. og  01.12.

Mer om Heggedal innbyggertorg