Marianthe Salvesen
Gratis

For barn 3-6 år.

Marianthe Salvesen kommer til Heggedal bibliotek i høstferien for å ha fortellerstund med de yngste barna.

Marianthe jobber blant annet som forteller, skuespiller og sirkusartist og har vært en kjent fjes for barn i Asker i mange år.

Vi følger gjeldende smittevernregler. Det er begrenset med plasser, gratisbilletter legges ut to uker før arrangementsdato.

Velkommen!

Mer om Heggedal bibliotek