Voksen og barn som bygger lego
Foto: Efraimstochter fra pixabay.com
Gratis

Vær kreativ med lego

Vi setter fram legosamlingen vår til verksted hele dagen.

Klarer noen kanskje å bygge Innbyggertorget?

Velkommen!

Bilde: Efraimstochter fra pixabay.com

Mer om Heggedal bibliotek