Markus Lohne Hustad
Foto: Marit Lundby
Gratis

Hvorfor økologisk har du kanskje lurt på?

Daglig leder i Økologisk Norge, Markus Lohne Hustad, kommer for å gi oss mange gode grunner. Dette er noen av tingene han vil utdype:

Levende jord - kunstgjødsel dreper mikrolivet i jorda

Giftfri mat - sprøytemidler er gift

Dyrevelferd - mulighet til naturlig adferd

Solidaritet - endring for et bedre arbeidsmiljø for bønder

Matsikkerhet - økt selvforsyning lokalt og nasjonalt

Biologisk mangfold - giftfritt landbruk gir større mangfold

Føre-var-prinsippet - vi vet ikke nødvendigvis hva sprøytemidler og antibiotika kan gjøre med dyrene, jorda og oss på lang sikt

Velkommen til foredrag hos Handlekraftig!

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Handlekraftig AS