Sosialt samvær med seniortrimmen på Borgen innbyggertorg
Gratis

Seniortrim med LHL ved Grazyna Hjortnæs.

Treningen er gratis og foregår i Påfuglrommet. Etterpå er det mange av trimmerne som kjøper kaffe og vaffel hos kafé KIME på innbyggertorget.

Mer om Grazyna Hjortnæs
Seniortrim på Borgen innbyggertorg