Dikemark
Gratis

Dikemark - Hva nå? En utstilling om fortid og fremtid på Galleri Dikemark

I 2026 skal sykehusdriften avvikles på Dikemark. Hva vil skje på Dikemark da? Denne utstillingen tar utgangspunkt i Dikemarks unike historie og potensialet som ligger i den videre stedsutviklingen.

Asker kommune har lenge engasjert seg for utviklingen av Dikemark. Det er gjennom årene avholdt arkitektkonkurranse og utarbeidet dokumenter som viser potensiale og utfordringer knyttet til videre stedsutvikling. Eierforholdene på Dikemark er kompliserte og de politiske prioriteringene har heller ikke vært endelig avklart.

Asker kommune har imidlertid ønsket å utvikle kulturnæringene på Dikemark i påvente av salg av eiendommene. Asker kommune leier nå det gamle vaskeriet (Galleri Dikemark) for en tre-års periode. Asker kommune og Trafo kunsthall har også nylig inngått en avtale hvor Trafo Kunsthall skal stå for programmering og drift av galleriet.

Dikemark – hva nå?, Trafo kunsthalls første produksjon i år, er lagt opp som en informasjonsutstilling som favner bredt og som søker å skape engasjement for Dikemarks fremtid, men også det iboende potensialet i all stedsutvikling. Dikemark har en rik historie som ikke bare omfatter psykiatrihistorie, men også gårdsdrift, jernverk og et levende kunstmiljø. Gjennom å belyse de ulike delene og sette det inn i en historisk kontekst håper vi at det kan skape bevissthet rundt hvordan vi ønsker å forme våre fremtidige nærmiljøer og hvilke verdier som ligger til grunn for dette.

Kuratert og produsert av Thor Christian Pethon & Anne Siv Falkenberg Pedersen for Trafo Kunsthall.

En stor takk rettes til Dikemark psykiatriske sykehusmuseum, Asker kommune og kunstner Riri Green for utlån og faglige bidrag til utstillingen.

Utstillingen er støttet av Asker kommune, Viken Fylkeskommune, Kulturrådet og Fargerike Asker.

Utstillingen varer i perioden 22.mai – 28.august 2022. Sommerstengt fra 20.juni - 5.august.

Mer om Galleri Dikemark