Instrumentene står klare
Gratis

Nybegynnerkurs for korpset tilhørende Åros og Båtstø.

I samarbeid med Frydenlund skole og SFO inviterer Frydenlund Skolekorps til SFO-korps.

Liker du musikk? Går du i 3.trinn på Frydenlund skole? Da er dette for deg!

(Du trenger ikke gå på SFO for å kunne være med. Om du går i 4.trinn eller 5.trinn og har lyst til å bli med, kan det også være mulig. Ta kontakt med oss.)

I SFO-korps starter vi med å lære å spille på et instrument uten noter. Etter noen uker vil du også lære å spille etter noter. Du får låne instrument av skolekorpset. Dette får du med deg hjem slik at du kan øve litt mellom de ukentlige samspillene på skolen. Vi øver i musikkrommet torsdager kl 1430-1515.

Deltagelse i SFO-korps er gratis. Av formelle grunner (forsikring bl.a.) blir du innmeldt i Frydenlund Skolekorps (og derigjennom også Norges Musikkorpsforbund) ved påmelding. Du kan enkelt melde deg ut ved avslutning av SFO-korps, om du ønsker. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å fortsette i skolekorpset.

Oppstart torsdag 14. oktober 2021 kl 1430 på musikkrommet.

Siste øvelse er torsdag 18. november 2021. Dette etterfølges av en liten konsert sammen med skolekorpset kl 1530. Foreldre og søsken er selvsagt hjertelig velkomne! Vi følger skoleruten.

Begrenset antall plasser.

Mer om Frydenlund Skolekorps