Landskap, Høvikvollen
Foto: Frisklivssentralen

Medisinfri søvnbehandling i gruppe.

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?

Frisklivssentralen Asker arrangerer søvnkurs for deg over 18 år som enten:

·       sliter med å sovne om kvelden

·       sover urolig

·       våkner for tidlig flere ganger i uken

- og opplever at dette går ut over hverdagen.

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet, og består av fire samlinger à to timer. Kurset er gruppebasert med inntil 10 deltakere, og åpent for innbyggere i Asker kommune.

  1. samling: 1. november

  1. samling: 8. november

  2. samling: 15. november

  3. samling 22. november

Påmelding og spørsmål:

Mer om Frisklivssentralen Asker